Wapowce – “Ptasia grypa”

Ptasia grypa jest nieszkodliwa dla ludzi jednak bardzo niebezpieczna dla ptactwa. Cechuje ją wysoka zaraźliwość zwłaszcza wśród ptactwa wodnego.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego obszar, w którym wykryto ognisko ptasiej grypy zabezpieczono matami dezynfekcyjnymi w pięciu punktach (Kuńkowce, Bełwin, Wapowce, Korytniki, Tarnawce).

W tych miejscach kierowcy powinni przygotować się na ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz na utrudnienia związane z przejazdem przez nasączone środkiem dezynfekcyjnym specjalne maty. Strażacy PSP i OSP maja za zadanie nadzorować maty oraz nasączać je roztworami środka dezynfekcyjnego. Przy każdym z posterunków należy się spodziewać kontroli przeprowadzonej przez patrole Policji, która ma za zadanie sprawdzanie czy ze strefy zapowietrzonej nie wywożone są jaja oraz drób.

Utrudnienia trwały do 8 stycznia 2017 roku.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622