Przemyśl – rzeka San

W dniu 21.04.2017 r. Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o obiekcie przypominającym ciało, znajdującym się pod wodą w okolicach mostu Siwca. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w odległości kilku metrów od brzegu na głębokości około jednego metra znajdują się zwłoki. Działania polegały na wyciągnięciu ciała na brzeg rzeki. W działaniach brało udział 6 strażaków z przemyskiej komendy.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622