Nagrody komendanta głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

30 grudnia 2019 r. komendant miejski PSP w Przemyślu wręczył decyzję komendanta głównego PSP o przyznaniu nagrody pieniężnej dla kpt. Ireneusza Dryniaka, który pełni funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4”.

Nagroda została przyznana za duże zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie SGRW-N „Rzeszów 4”.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622