KONTAKT

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Pl. Św. Floriana 1
37-700 Przemyśl
NIP: 795-20-71-293
Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat
tel.:
16 676 46 22
fax.:
16 676 46 02
tel MSWiA.:
823-3715
e-mail:
sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
tel.: 16 676 46 00, 16 676 46 01
fax.: 16 676 46 02
tel MSWiA.: 823-3442
e-mail:
kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl

Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek
tel. kom.: 536 019 979 
tel.: 16 676 46 80
e-mail: rzecznik@przemysl.kmpsp.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
mł. kpt. mgr Urszula Rędziniak
iod@podkarpacie.straz.pl
tel. 17 747 02 24

Koordynator dostępności
mł. kpt. mgr inż. Stanisław Król
dostepnosc.plus@przemysl.kmpsp.gov.pl
tel. 16 676 46 52

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622