KADRA


KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ

st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

 

st. kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

 

 

 

 

 


 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622