KIEROWNICTWO

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko

tel. 16 67 64 620

e-mail: b.szczurko@przemysl.kmpsp.gov.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

st. kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak

tel. 16 67 64 621

e-mail: i.dryniak@przemysl.kmpsp.gov.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622