Kalendarze do szkół – kolejna edycja zakończona

18 grudnia 2018r. zakończono kolejną edycję akcji  „Kalendarze do szkół”, która rokrocznie odbywa się z inicjatywy gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze KM PSP w Przemyślu w tym roku odwiedzili 111 placówek oświatowych.

Opracowanie: bryg. Marek Ochenduszka
Zdjęcia: bryg. Marek Ochenduszka, mł. bryg. Piotr Majka, mł. kpt. Stanisław Król

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622