Szkolenie Dowódców OSP – styczeń 2021

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu informuje, że w dniach od 26.01.–30.01.2021 r. odbędzie się w tutejszej Komendzie „szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)”.

Ze względu na stan epidemii część teoretyczna zajęć zostanie przeprowadzona na odległość w formie zdalnej z wykorzystaniem materiałów i środków dydaktycznych znajdujących się na stronie internetowej (www.archiwum.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.     

Część praktyczna szkolenia, która przeprowadzona zostanie w dniach 29.01.2021 r. -:-30.01.2021 r. w KM PSP Przemyśl, z wykorzystaniem sprzętu technicznego znajdującego się na wyposażeniu JRG, zostanie zakończona egzaminem w dniu  30.01.2021r.

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z zachowaniem obostrzeń i wytycznych wynikających z obecnego stanu epidemii ogłoszonego przez Ministra Zdrowia i także po wcześniejszym uzgodnieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia w Nisku oraz Komendantami Gminnymi ZOSP RP.

W związku z powyższym członkowie OSP, którzy zostaną zakwalifikowani na przedmiotowe szkolenie, w którym wymagane jest ich osobiste stawiennictwo (część praktyczna), zobowiązani są do:

  • Składania wstępnej ankiety kwalifikacji;
  • Posiadania maseczek, jednorazowych rękawic i środków dezynfekujących do własnego użytku;
  • Zachowania dystansu od innych osób minimum 2-ch metrów;
  • Poddania się pomiarowi temperatury;
  • Stosowania się do wyznaczonych godzin stawiennictwa oraz poleceń i wskazówek osób przeprowadzających postepowanie kwalifikacyjne.

`     W przypadku wprowadzenia nowych wytycznych i obostrzeń, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia zgodnie z planem i wymogami, szkolenie może zostać wstrzymane w dowolnym momencie lub mogą nastąpić zmiany w jego harmonogramie.

Wypełnione oraz podpisane karty skierowań należy dostarczyć do tutejszej komendy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021r.

Ankietę wstępnej kwalifikacji należy wypełnić w dniu 29.01.2021r. i przekazać kierownikowi szkolenia asp. Marcinowi Buczkowi przed przystąpieniem do zajęć praktycznych.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem w dniu 30.01.2021 r. o godz. 13:00 na terenie KM PSP Przemyśl.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP (dowódców OSP)” z 2015 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc), decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana będzie na podstawie działalności operacyjnej jednostek z informacji zawartych w bazie sił i środków.

Karta skierowania, ankieta wstępnej kwalifikacji na przedmiotowe szkolenie zostały zamieszczone na stronie internetowej (www.archiwum.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622