Przemyscy strażacy przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju

23 grudnia 2020 r. w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia harcerze z Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich przekazali strażakom z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu Betlejemskie Światło Pokoju. Światło przybyło z groty, w której miał się narodzić Chrystus.

Opracowanie i zdjęcie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622