Przedmieście Dubieckie – przerwana rura gazowa

Zgłoszenie o przerwanym rurociągu gazowym wpłynęło do KM PSP około godz. 10:45. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia przybyli strażacy z OSP Dubiecko.
Stwierdzono, że podczas prac związanych z montażem instalacji wodociągowej, operator koparki uszkodził rurę gazową.  Na skutek tego doszło do ulatniania się gazu, który w pobliżu wykopu utworzył mieszaninę wybuchową. Działania PSP jak i OSP polegały na zabezpieczeni miejsca zdarzenia, wyznaczeniu za pomocą mierników strefy wybuchowej oraz na ewakuowaniu mieszkańców z pobliskich domostw. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowia gazowego usuwają uszkodzenie. Na czas trwania prac odcięto dopływ gazu do 6 gospodarstw oraz dopływ prądu do około 40 domów. Utrudnienia potrwają około 1,5 godziny. 

 [flowplayer id=”1019″]

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622