Szkolenie podstawowe OSP – część praktyczna

Druhowie z jednostek OSP uczestniczący w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP z powiatu przemyskiego, uczestniczyli w zajęciach praktycznych organizowanych na terenei KM PSP w Przemyślu. Przyszli ratownicy mieli okazje między innymi zapoznać się ze sposobami gaszenia pożarów oraz technikami wydobywania osób poszkodowanych z rozbitych podczas wypadków samochodów osobowych.

Fot. KM PSP PRZEMYŚL

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622