Medyka – Gimnazjum

Zgłoszenie od dyrektora gimnazjum o złym samopoczuciu uczniów wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu we wtorek 28 marca o godz. 12:48. Dyrektor informował, że podczas apelu, w którym uczestniczyło około 190 osób, kilkoro dzieci zgłosiło nauczycielom informacje o złym samopoczuciu. Skarżyły się na nudności, bóle i zawroty głowy, oraz na drętwienie rąk. Dyrektor podjął decyzje o ewakuacji wszystkich uczniów na plac mieszczący się przed szkołą i poinformował o zdarzeniu wszystkie służby. Po przybyciu na miejsce jednostek z OSP Medyka i PSP Przemyśl stwierdzono, że będąca na miejscu załoga karetki pogotowia udziela pomocy 7 osobom. Przystąpiono do pomiarów stężeń tlenku węgla, tlenu oraz gazów wybuchowych, jednak urządzenia nie wskazały żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie udzielano pomocy osobom poszkodowanym. W trakcie tych działań z placu, na którym znajdowali się ewakuowani uczniowie, nauczyciele zaczęli przynosić kolejne osoby skarżące się na takie same dolegliwości. W sumie poszkodowanych zostło 22 uczniów z czego 21 przewieziono do przemyskich szpitali. Ich stan był ogólnie dobry – żaden z uczniów nie stracił przytomności. Wobec powiększającej się liczby poszkodowanych, kierujący działaniami zadysponował Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Chemicznego z Leżajska. Ratownicy z tej grupy posiadają urządzenia pozwalające na identyfikacje zarówno gazów pożarowych jak i bojowych. Wyposażeni w chromatograf gazowy dodatkowo są w stanie zidentyfikować bardzo dużą ilość substancji chemicznych. Zadysponowano również Pogotowie Gazowe celem sprawdzenia szczelności instalacji gazowej. Jednak żadne z urządzeń nie wskazało nieprawidłowości – nie stwierdzono w powietrzu substancji mogących zagrażać życiu lub zdrowiu. Obiekt dokładnie przewietrzono i przekazano dyrektorowi szkoły. Działania trwały 5,5 godziny i brało w nich udział 19 strażaków PSP i OSP, 4 policjantów, 3 zespoły pogotowia ratunkowego oraz 2 inspektorów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu.

Fot. KM PSP PRZEMYŚL

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622