Przemyśl – pokazy sprzętu

Z okazji dni przemyskiej socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej odbyły się spotkania z przyszłymi studentami. Na zaproszenie uczelni strażacy KM PSP w Przemyślu zaprezentowali sprzęt używany na co dzień  podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zainteresowanie wzbudziły głównie mundury używane do akcji, sposoby ratowania ludzi z wypadków drogowych oraz kamera termowizyjna, dzięki której ratownicy mają możliwość odnalezienia osoby poszkodowanej nawet w warunkach silnego zadymienia.

Fot. KM PSP PRZEMYŚL

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622