Sufczyna – pożar budynku gospodarczego

Zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Sufczyna wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu około godziny 22:00. Osoba zgłaszała, że pali się szopa przy opuszczonym drewnianym budynku (pustostan). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów OSP stwierdzono, że obiekt w całości objęty jest pożarem i zagrożony jest opuszczony budynek znajdujący się obok. Działania zastępów OSP przed przybyciem zastępu JRG Przemyśl polegały na podaniu dwóch prądów wody jeden w natarciu na palącą się szopę , drugi w obronie na zagrożony budynek (pustostan). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG Przemyśl wprowadzono dodatkowo dwie linie w natarciu na palącą się szopę, w której znajdowało się siano. Działania trwały prawie 3,5 godziny i uczestniczyło w nich 15 strażaków PSP i OSP.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622