Przemyśl – ul. W. Pola – zalana droga

W dniu 18.04.2017 r. po godz. 22 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o zalanym odcinku jezdni ul. W. Pola. Po przyjeździe zastępu z JRG Przemyśl stwierdzono, że na skutek silnych opadów deszczu na drodzei zebrała się woda. Było jej tak dużo, że pomimo drożnych kanałów odpływowych, jej stan się nie zmniejszał. Podjęto próbę wypompowania wody, jednak te działania nie przyniosły zamierzonego efektu. Działania zostały zakończone, na miejscu pozostały patrole Policji i Straży Miejskiej, które zablokowały zalany odcinek drogi.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622