“Kręci mnie bezpieczeństwo” w Muzeum Przemyskim

W dniu 8.06 w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, przy współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym zorganizowano konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz niepublicznych z terenu całego powiatu przemyskiego. Prelegentami oprócz funkcjonariuszy PSP byli Policjanci, Strażnicy Miejscy oraz ratownicy medyczni PCK.
Poruszano sprawy bezpieczeństwa związane z pożarami, czadem, funkcjonowaniem infolinii, narkotykami, bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz podczas wypoczynku nad wodami. Każda ze służb miała za zadanie przestawić zagrożenia wynikające z poruszanych tematów oraz sposoby ich rozpoznawania i zapobiegania. Niestety pomimo zaproszenia prawie 200 osób na miejscu pojawiło się zaledwie 41 nauczycieli.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622