Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Dubiecko

18 czerwca przy bardzo zmiennej pogodzie w miejscowości Wybrzeże (gmina Dubiecko) odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. W trzech konkurencjach walczyło 7 drużyn i jedna zaproszona przez organizatorów. Po ukończeniu sztafety pożarniczej, ćwiczenia bojowego oraz pokazu musztry klasyfikacja prezentowała się następująco:
1 miejsce – OSP Dubiecko
2 miejsce – OSP Kosztowa
3 miejsce – OSP Nienadowa

4 miejsce – OSP Hucisko
5 miejsce – OSP Bachórzec
6 miejsce – OSP Tarnawka

Jedna z drużyn nie ukończyła prawidłowo sztafety pożarniczej i została zdyskwalifikowana.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622