“Kręci mnie bezpieczeństwo” w Zespole Szkół nr 16 w Przemyślu

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, a także realizując założenia prewencji społecznej w dniu 19.06.2017 na zaproszenie dyrektora SP nr 16 w Przemyślu, podczas rady pedagogicznej przeprowadzono prelekcje na tematy z zakresu ochronny przeciwpożarowej i bezpieczeństwa oraz z zasad bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi – w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.
W spotkaniu z nauczycielami udział wzięli Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Bogusław Szczurko oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu kpt. Marcin Lachnik.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622