Rzeka SAN – ćwiczenia

“Na rzece San zauważono bardzo duża plamę substancji ropopochodnej, zbliżającą się do ujęcia wody pitnej w Przemyślu” – na wypadek takiego scenariusza przemyscy strażacy zorganizowali ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności stawiania zapór – sztywnej, elastycznej i sorpcyjnej. Oczywiście nie było żadnego wycieku ale mimo to przy zaporze zebrała się spora ilość nieczystości wskazując na skuteczność tego typu przegród. Ćwiczenia prowadził asp. szt. Janusz Maculak.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622