Pszczoły, osy, szerszenie

Każdego roku w okresie lata i jesieni strażacy wzywani są do usuwania rojów pszczół, gniazd os lub szerszeni. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. „zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” informujemy, że Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.


    W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
    Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia.


Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy

 

Osoba narażona na kontakt z szerszeniami lub osami powinna przestrzegać poniższych zasad:

 1. NIE NALEŻY zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieżdżą się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują.
 2. NIE NALEŻY próbować samodzielnie usuwać roju czy też gniazda.
 3. NIE NALEŻY drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnego typu przedmiotami, bądź spryskiwanie ich wodą lub środkami owadobójczymi.
 4. NALEŻY ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
 5. W przypadku „ataku” owadów NALEŻY osłonić rękoma głowę, a w szczególności twarz, NIE NALEŻY opędzać się od owadów, gdyż może to je dodatkowo rozdrażnić.
 6. Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
 7. Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
 8. Unikaj wzorzystej, jaskrawej odzieży, ubieraj się lepiej w biel, zieleń lub beż.
 9. Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
 10. Utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadami i resztkami żywności.
 11. Nie chodź boso po łące – wiele owadów buduje gniazda na lub tuż pod powierzchnią ziemi.
 12. PAMIĘTAJ- pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje duże niebezpieczeństwo użądlenia.

W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:

 1. Przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym.
 2. Po ukąszeniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku.
 3. Aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład.
 4. Osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić.
 5. Po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.
 6. Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

    Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
    Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

“ESTETYKA SERWIS”   – 606 713 917

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622