Międzynarodowe ćwiczenia „Czech MODEX 2017”

W dniach 2-5 listopada 2017 r. na terytorium Republiki Czeskiej odbyły się międzynarodowe ćwiczenia modułów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ps. „Czech MODEX 2017”, podczas których odbył się ostatni etap certyfikacji Modułu HCP Poland South 02. Scenariusz ćwiczeń zakładał likwidację zagrożeń powstałych w wyniku powodzi w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

W ćwiczeniach udział wzięły grupy ratownicze z Polski, Rumunii, Włoch, Holandii oraz zespół ekspertów do koordynacji działań ratowniczych mechanizmu tzw. European Union Civil Protection Team wspomagany przez zespół wsparcia technicznego z Litwy i Łotwy.

Stronę Polską w ćwiczeniach reprezentował moduł pomp wysokiej wydajności liczący 36 osób i składający się z pojazdów i wyposażenia z komendy wojewódzkiej PSP oraz komend powiatowych i miejskich PSP z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego. JRG Przemyśl reprezentowali:
– ogn. Adam Rodzeń
– st. sekc. Paweł Gujda
– st. sekc. Krzysztof Lenart
– st. sekc. Marek Wojnarowicz

Dowództwo Grupy na czas ćwiczeń objęli: mł. bryg. Michał Langner z Komendy Głównej PSP oraz  mł. bryg. Adam Wiśniewski z Komendy Miejskiej  PSP w Rzeszowie. Dowódcami działań operacyjnych byli: bryg. Ireneusz Szpyrka oraz st. kpt. Maciej Nowak – funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wsparcie lokalnych struktur koordynacji działań ratowniczych w warunkach kataklizmu naturalnego, którego skutki przekroczyły krajowe możliwości reagowania na powstałe zagrożenia. Działania, w których uczestniczył podkarpacki moduł ratowniczy, dotyczyły wypompowywania wody z zalanych terenów oraz infrastruktury krytycznej i prowadzone były w trybie ciągłym przy współpracy z pozostałymi grupami ratowniczymi.

W trakcie ćwiczeń realizowanych przez Komisję Europejską oceniane są nie tylko aspekty poprawności i skuteczności działań operacyjnych, ale także umiejętność prowadzenia działań przez poszczególne grupy ratownicze w środowisku międzynarodowym. Szczególny nacisk kładziony jest na samowystarczalność modułu w zakresie logistycznym, a także możliwość integracji z właściwymi strukturami koordynacji działań ratowniczych.

Proces certyfikacji modułu jest bezpośrednio związany z włączeniem do tzw. dobrowolnej puli zasobów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, co ma na celu zwiększenie ochrony państw członkowskich poprzez grupowanie zasobów ratowniczych, wzajemne uzupełnianie luk w systemie ochrony ludności, a także skrócenie procesu decyzyjnego związanego z dysponowaniem do działań poza granice kraju. W trakcie certyfikacji sprawdzane były m. in. wewnętrzne procedury określające funkcjonowanie modułu, sprzęt i wyposażenie oraz umiejętności personalne jego członków.

Opracowanie oraz zdjęcia: arch. KW PSP w Rzeszowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622