Szkolenie dowódców OSP 2017

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu informuje, że w dniach od 24.11. – 02.12.2017 r. odbędzie się w tutejszej Komendzie „szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)”. Maksymalna ilość słuchaczy 20 osób.

Początek szkolenia wyznacza się na dzień 24.11.2017 roku, w sali konferencyjnej KM PSP o godz. 15.00 (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu).

Wypełnione oraz podpisane karty skierowań należy dostarczyć do tutejszej komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem w dniu 02.12.2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  KM PSP Przemyśl.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP (dowódców OSP)” z 2015 roku.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona  na stronie internetowej www.przemysl.kmpsp.gov.pl w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi mł. bryg. Piotr Majka, tel. 16 6764660.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622