Kalendarze dla szkół

W grudniu br. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu przemyskiego pojawili się strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu. Celem odwiedzin było wręczenie branżowych kalendarzy PSP dyrektorom tych placówek. Kalendarze zostały zaakceptowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i wydrukowane ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Jednocześnie zaplanowano i przeprowadzono szereg pogadanek na tematy występujących zagrożeń związanych z pożarami i tlenkiem węgla. W sumie pracownicy KM PSP w Przemyślu odwiedzili 112 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622