Przygotowanie Przemyskich Strażaków do kursu Nurka

W dniach 21-25.03.2018 r. na Poligonie Szkoleń Wodnych w Polańczyku odbyło się przygotowania do kursu Nurka MSWiA który odbędzie się w Olsztynie. W przygotowaniu uczestniczyli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa  Wodno-Nurkowej „Rzeszów 4” z Komend Miejskich w Przemyślu, Rzeszowie oraz członkowie grupy „Sanok”zKomend Powiatowych w Sanoku, Jaśle i Brzozowie. Nurkowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne zgodnie z ramowym planem szkolenia przygotowującego do kursu Nurka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622