Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w KM PSP w Przemyślu

2 maja 2018 r. przed siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji została podniesiona Flaga Państwowa oraz został odegrany Hymn RP.

Po krótkim wystąpieniu bryg. Adam Sosnowski Komendant Miejski PSP, odczytał list gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP adresowany do funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie mł. bryg. Grzegorz Latusek Z-ca Dowódcy JRG odczytał Rozkaz dzienny Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

W uroczystym apelu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

Opracowanie oraz zdjęcia: bryg. Marek Ochenduszka, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622