Projekt Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 rozpoczęty

4 października 2018 r. w miejscowości Barvinok na Ukrainie oficjalnie zainaugurowano projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim”. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się podczas Forum Euroregionu Karpackiego, które zorganizował „Euroregion Karpaty – Ukraina”.

Wydarzenie to było doskonałym momentem do podpisania umowy partnerskiej na realizację wspomnianego projektu pomiędzy: Stowarzyszeniem „Euroregion Karpaty- Ukraina”, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy z obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego.

Poszczególnych partnerów reprezentowali:
– Halyna Lytvyn – dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia „Euroregion Karpaty – Ukraina”;
– st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki PSP;
– gen. Siergiej Dmitrowski – naczelnik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Lwowskim;
– płk. Volodymyr Chernetskyi – naczelnik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim;
– płk. Roman Gudak – naczelnik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Zakarpackim;

Zakres projektu obejmuje budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz organizację szkolenia dla strażaków z obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego
i Zakarpackiego.
W ramach projektu strona ukraińska z ww. obwodów zamierza zakupić 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.842.438,00 EUR, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1.658.921,12 EUR.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: bryg. Adam Sosnowski/KM PSP Przemyśl, st. kpt. Witold Nycz/KW PSP Rzeszów, Natalia Batir/DSNS Użgorod

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622