Inwestycje w KM PSP w Przemyślu

12 października 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak wraz z Komendantem Miejskim bryg. Adamem Sosnowskim podsumowali inwestycje wdrożone w tutejszej Komendzie.

Dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pozyskane zostały trzy nowe samochody bojowe na łączną kwotę prawie 5,5 mln zł. Są to: Samochód z drabiną mechaniczną o wysokości wysuwu 42 metrów SCD 42 Iveco Magirus o wartości prawie 2,6 mln zł. Samochód średni ratownictwa technicznego z żurawiem SRT SCANIA P370 4×4. Wartość tego pojazdu to 1 659 270 zł. Samochód średni ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym GBA VOLVO 3/16-4/40. Samochód wraz z wyposażeniem kosztował 1 199 250 zł.

Nowe samochody będą służyć poprawie bezpieczeństwa obywateli Przemyśla jak i powiatu przemyskiego.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił plany budowy komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu. Komora dymowa to obiekt szkoleniowy, w którym strażacy przechodzą labirynt na orientację symulujący warunki pożarowe. W komorze dymowej organizowane będą szkolenia dla strażaków PSP i druhów OSP jak i  strażaków  z obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego. Obiekt będzie finansowany z projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim”.

Szczególne słowa podziękowania bryg. Daniel Dryniak skierował pod adresem Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Przemyskiego, bez których realizacja ww. projektu nie byłaby możliwa. Dofinansowali oni wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie odpowiednio  25 000 zł oraz 20 000 zł.

Ponadto zostaną zakupione za kwotę 120 000 zł dwa silniki do łodzi ratunkowych oraz zostanie wyremontowany plac przy Komendzie Miejskiej za kwotę ok. 700 000 zł.

 

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik, mł. bryg. Grzegorz Latusek

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622