Spotkanie z Marszałkiem Sejmu

31 października 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odbyło się spotkanie robocze Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego  z funkcjonariuszami i pracownikami tutejszej komendy.

Podczas spotkania Pan Marszałek zapoznał się z prowadzonymi inwestycjami i potrzebami przemyskiej komendy oraz z problemami strażaków.

 

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Latusek

Zdjęcia: bryg. Marek Ochenduszka

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622