Program „Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego”

28 grudnia 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu nastąpiło przekazanie Kart Rabatowych na paliwo dla ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w związku z umową podpisaną pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. a Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim.
Przekazania kart prezesom i naczelnikom OSP dokonał Komendant Miejski PSP w Przemyślu bryg. Adam Sosnowski.
Karty Rabatowe pochodzą z wdrożonego Programu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Z Karty Rabatowej korzystać mogą członkowie OSP spełniający wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Posiadający kartę otrzymają w danym miesiącu kalendarzowym opust cenowy na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

Opracowanie i zdjęcie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

ORLEN_Regulamin_Programu_Karta_Rabatowa_dla_Pracowników_Floty1 19.12.2018

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622