Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – kwiecień 2019 r.

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwych dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Szkolenie odbędzie się w dniach 05-12.04.2019 r. Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 05.04.2019 roku o godz. 15.00, w sali konferencyjnej KM PSP (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, oraz zajęcia teoretyczne).

W dniu 12.04.2019 r.  od godz. 15.30. odbędzie się egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Jednocześnie organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40 osób, decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana będzie na podstawie działalności operacyjnej jednostki.

Do dnia 03.04.2019 r. należy dostarczyć osobiście lub przez uprawnione osoby czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie. Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona na stronie internetowej www.przemysl.kmpsp.gov.pl w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622