Dzień strażaka w przemyskiej komendzie

10 maja br. odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” .

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, przedstawiciele sejmu, władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, sympatycy pożarnictwa oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu przemyskiego.

Listy gratulacyjne przesłali również Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Robert Choma Prezes Zarządu PGE Obrót S.A w Rzeszowie.

Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Poświęcono również nowo pozyskane samochody ratowniczo – gaśnicze.

Opracowanie : bryg. Marek Ochenduszka,  zdjęcia Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622