Przekazanie nowego samochodu dla OSP Orzechowce

7 października w Orzechowcach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego  GBA 3/16/4. na podwoziu VOLVO dla miejscowej jednostki OSP.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, radna powiatu przemyskiego Bożena Ryczan, wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk, przewodniczący rady gminy Żurawica Maciej Gałuszka, pełniący obowiązki komendanta miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Bogusław Szczurko, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Witold Kazienko, a także władze i delegacje OSP z terenu gminy Żurawica.

Przekazany samochód, o wartości 786 954,00 zł, kupiony zostały ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków pochodzących z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń oraz budżetu gminy Żurawica.

Uroczystego przekazania samochodu dokonał poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak oraz wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk.

Opracowanie : bryg. Bogusław Szczurko, KM PSP w Przemyślu
Zdjęcia:  OSP Orzechowce

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622