Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Pod tym hasłem przemyscy strażacy edukują dzieci, młodzież i dorosłych

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w sezonie grzewczym 2019-2020 przemyscy strażacy odwiedzają szkoły promując bezpieczeństwo. Celem spotkań jest podniesienie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożaru w domach jednorodzinnych i mieszkaniach oraz zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla. Podczas prelekcji i pokazów sprzętu ratowniczego strażacy uczą bezpiecznego reagowania na zagrożenia pożarowe i informują jak prawidłowo wezwać służby ratownicze do zdarzenia. W trakcie spotkań strażacy rekomendują instalowanie czujek tlenku węgla i czujek dymu przedstawiając korzyści z eksploatacji takich urządzeń. Czujki tlenku węgla i czujki dymu podnoszą bezpieczeństwo i mogą uratować zdrowie lub życie ludzi.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622