Brygadier Bogusław Szczurko nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Spotkanie opłatkowe w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

Decyzją podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP z dniem 20 grudnia 2019 r. bryg. Bogusław Szczurko został powołany na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Podczas uroczystej zbiórki podkarpacki komendant wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec wręczył akt powołania nowemu komendantowi przemyskich strażaków.

Bryg. Bogusław Szczurko z pożarnictwem związany jest od 1991 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od 1993 roku pełniąc służbę w przemyskiej komendzie przeszedł przez kolejne szczeble dowódcze zdobywając nowe doświadczenia i podejmując wyzwania stawiane przez służbę. Od 2016 roku był powołany  na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a także dwukierunkowe studia podyplomowe.

W imieniu pani Anny Schmidt-Rodziewicz sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów adres okolicznościowy odczytał st. kpt. Marcin Lachnik komendant powiatowy PSP w Przeworsku.

Po uroczystości powołania komendant miejski bryg. Bogusław Szczurko zaprosił wszystkich obecnych na tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Podczas spotkania opłatkowego kapelani strażaków ks. Mieczysław Rusin i ks. dr Marian Hoffman odczytali fragment Ewangelii, poświęcili opłatki wigilijne i złożyli świąteczne życzenia. Życzenia również złożyli nadbryg. Andrzej Babiec i bryg. Bogusław Szczurko. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystości, które odbyły się w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu swoją obecnością uświetnili:

– w zastępstwie pana Marka Kuchcińskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Maciej Kamiński zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu,

– w zastępstwie pana Mieczysława Golby senatora Rzeczypospolitej Polskiej pan Marcin Malinowski dyrektor biura senatora,

– w zastępstwie pani wicewojewody Lucyny Podhalicz pan Bogdan Mazur dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

– nadbryg. Andrzej Babiec podkarpacki komendant wojewódzki PSP,

– pan Mariusz Król radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

– pani Ewa Sawicka przewodnicząc Rady Miejskiej w Przemyślu,

– pan Bogusław Świeży zastępca prezydenta miasta Przemyśla,

– w zastępstwie pana Jana Pączka starosty powiatu przemyskiego pan Ryszard Cząstka naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich,

– ks. Prałat Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej,

– ks. dr. Marian Hofman kapelan strażaków powiatu przemyskiego,

– w zastępstwie gen. bryg. SG Roberta Rogoza komendanta Bieszczadzkiego  Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Wiesław Czajkowski,

– ppłk. Marcin Zalewski dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu,

– ppłk. Rafał Kluz dowódca 1 Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary w Żurawicy,

– pan Jerzy Brodowski komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu,

– płk. Robert Żółkiewicz dyrektor Zakładu Karnego w Medyce

– w zastępstwie ppłk. Artura Białego dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu mjr. Arkadiusz Skafiriak,

– nadkom. Piotr Mazur komendant miejski Policji w Przemyślu,

– w zastępstwie  insp. Andrzeja Pasternaka naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu asp. Wojciech Stadnik,

– pan Jana Geneja komendant Straży Miejskiej w Przemyślu,

– bryg. Krzysztof Kowal komendant powiatowy PSP w Jarosławiu,

– mł. bryg. Janusz Jabłoński komendant powiatowy PSP w Lubaczowie,

– st. kpt. Marcin Lachnik komendant powiatowy PSP w Przeworsku,

– bryg. w stanie spoczynku Artur Domagalski prezes Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu,

– asp. sztab. w stanie spoczynku Zdzisław Wójcik prezes Klubu HDK-PCK „PŁOMYK”,

– druh Witold Kazienko członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– pani Barbara Honicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu,

– pan Zbigniew Bednarczyk przyjaciel służb mundurowych.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu
Zdjęcia: Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622