Testy w komorze dymowej

6 lutego 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odbyły się pierwsze testy w komorze dymowej. Grupą przechodzącą testy byli słuchacze kursu ratowników OSP z powiatu przeworskiego.

Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Test składa się z próby wysiłkowej oraz przejścia ścieżki treningowej. Próba wysiłkowa składa się z wykonania czterech ćwiczeń z użyciem: ergometru taśmowego, ergometru rowerowego, młota podciągowego i drabiny bez końca. Ścieżka treningowa to komora dymowa i termiczna, gdzie sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie ochrony układu oddechowego  pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych.

Testy w przemyskiej komorze dymowej mogą odbywać strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy z Ukrainy.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622