Mianowanie Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Decyzją komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu z dniem 1 maja 2020 r. na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu został mianowany mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek.

Decyzję w sprawie mianowania na stanowisko służbowe wręczył komendant miejski PSP w Przemyślu st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko.

Nowo mianowany dowódca jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek był dotychczasowym zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu oraz pełni funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego PSP w Przemyślu i jest dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Rzeszów 3”.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622