Nowa wiata garażowej

W 2016 roku w KM PSP w Przemyślu rozpoczęło się wyburzanie starej blaszanej wiaty magazynowej. W jej miejscu powstaje nowoczesny obiekt garażowy, w którym także będą mieściły się pomieszczenia warsztatowe, służące do przechowywania środków pianotwórczych oraz pomieszczenie do czyszczenia i dekontaminacji ubrań skażonych chemicznie. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622