Kalendarze dla szkół

Od 3 do 12 stycznia 2017 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odwiedzili 75 placówek szkolnych znajdujących się na terenie miasta Przemyśla oraz gmin Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Niziny, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica. Realizowali w ten sposób polecenie nadbyg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego PSP związane z dostarczaniem kalendarzy na rok 2017 do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla w ramach szeroko rozumianej prewencji przeciwpożarowej.
W trakcie tych wizyt kontynuowano zainicjowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akcję „Czad i Ogień – obudź czujność”. Polegała ona na spotkaniach z uczniami, na których omawiano:
– informacje dotyczące tlenku węgla oraz przyczyny jego wystąpienia,
– objawy zatrucia CO,
– sposoby udzielania pomocy osobom zaczadzonym,
– informacje o czujkach tlenku węgla,
– zagrożenia związane z pożarami,
– sposoby ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia.
Dodatkowo zapoznano uczniów z możliwymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zbliżających się ferii zimowych oraz sposobami ich uniknięcia.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622