Uroczyste przekazanie samochodu oraz stanowiska kierowania

W dniu 31 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego oraz oddanie do użytku odnowionego Stanowska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu.

W dniu 31 stycznia br. w tutejszej Komendzie miała miejsce uroczystość, podczas której nastąpiło przekazanie specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego Ford Ranger oraz oficjalnie oddano do użytku Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP Przemyślu.
Uroczysty akt przekazania uświetnili swoją obecnością m. in. Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie bryg. Daniel Dryniak, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal oraz Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. Mieczysław Rusin.
Zakup samochodu, który z cała pewnością pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców lokalnej społeczności, był możliwy dzięki wsparciu i staraniom Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wojewody Podkarpackiego oraz miejscowych samorządów – Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.
Komendant Miejski PSP bryg. Adam Sosnowski podkreślił, że zakres i rola udzielonego wsparcia była na tyle znacząca, że umożliwiła również modernizację Stanowiska Kierowania, które przeszło generalny remont infrastruktury teleinformatycznej i lokalowej.
Zarówno nowy samochód, jak i nowocześniejsze „serce” Komendy, ponad wszelką wątpliwość przysłużą się najszlachetniejszemu z wszystkich celów – ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622