Ogólnopolska zbiórka krwi “SpoKREWnieni służbą”

15 marca 2017 r, w godzinach od 8:00 do 13:00 na placu Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie  odbędzie się wojewódzka zbiórka krwi w ramach zainaugurowanej w dniu 1 marca 2017 r. przez Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogólnopolskiej  zbiórki krwi “SpoKREWnieni służba”

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622