Silne wiatry w powiecie przemyskim

Ponad 18 razy wyjeżdżali strażacy do zdarzeń związanych z silnymi wiatrami w dniu 28.02.2017 r.

Większość zdarzeń była związana z połamanymi lub przewróconymi drzewami ale też nie brakowało interwencji związanych z usuwaniem uszkodzonych przez wiatr elementów dachu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622