Zadąbrowie – ćwiczenia

W dniach 13-15 marca 2017 r. strażacy z Komendy Miejskiej PSP – mieli okazję zapoznać się ze specyfikacją niedawno wybudowanego elewatora zbożowego firmy WIPASZ. W Zadąbrowiu firma ta zbudowała bazę magazynową, na terenie której będzie prowadzi skup, czyszczenie i suszenie zbóż. Funkcjonariusze poznali się z możliwością wystąpienia ewentualnych zagrożeń pożarowych, rozmieszczeniem obiektów, a także przećwiczono działania z użyciem 44 m. podnośnika. 

Fot. KM PSP PRZEMYŚL

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622