“Kręci mnie bezpieczeństwo” ze Szkołą Podstawową nr 15

W trakcie pokazów w dniu 10.05.2017, które odbyły się w JRG KM PSP w Przemyślu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 przedstawione zostały:

umundurowanie strażaka, wyposażenie pojazdu Ratowniczo-Gaśniczego, próbny alarm. Dzieci mogły zobaczyć ćwiczenia w wspinaniu się przy użyciu drabiny hakowej. Oprowadzający strażacy poruszyli tematykę bezpieczeństwa nad wodą. Omówiona została, również tematyka zachowania się podczas pożaru, sposoby alarmowania służb ratunkowych oraz bezpieczna ewakuacja z miejsca zagrożenia. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622