“Kręci mnie bezpieczeństwo” w PWSWE

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu już po raz ósmy zorganizowała Dzień Nauki.

Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Bezpieczny obywatel w bezpiecznej Polsce”, dlatego głównym punktem programu były pokazy sprzętu operacyjnego służb mundurowych – straży pożarnej, policji, wojska, służby celno-skarbowej, służby ochrony kolei, a także pokazy sztuk walki, instruktarzu udzielania pierwszej pomocy.
Strażacy przemyskiej komendy zaprezentowali techniki wydobywania osób poszkodowanych z rozbitych samochodów, zapoznali słuchaczy ze sprzętem jakiego używają na co dzień oraz uświadomili młodych ludzi co jest najczęstsza przyczyną takich tragedii.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622