“Kręci mnie bezpieczeństwo” z Przedszkolem nr 11

W trakcie pokazów w dniu 15.05.2017, które odbyły się w JRG KM PSP w Przemyślu dla dzieci z Przedszkola nr 11 z Przemyśla zaprezentowano sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Omówiono jakie niebezpieczeństwa czyhają na młodych ludzi wypoczywających nad wodą. Poruszono zagrożenia wynikające z wypalania traw oraz zaprezentowano próbny alarm jednostki podczas którego zapoznano dzieci z konsekwencjami fałszywego wzywania jednostek PSP. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622