“Kręci mnie bezpieczeństwo” z Przedszkolem “Kraina Maluszka”

17 maja 2017 roku kolejna grupa zaprzyjaźnionych ze strażakami przedszkolaków wzięła udział w zwiedzaniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu. W trakcie spotkania z dziećmi z Przedszkola Kraina Maluszka” przedstawiono prawidłowe zachowanie się podczas ewakuacji z pożaru, a także szczegółowo omówiono niebezpieczeństwa związane z wypoczynkiem nad wodą. Pokazano dzieciom na czym polega codzienna służba strażaka oraz zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu JRG Przemyśl. Największą radość maluszkom sprawiła możliwość operowania prądem wody. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622