Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

W czwartek, 18 maja odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość patronatem honorowym objął minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Świętą w rzeszowskim Kościele Garnizonowym. Po Eucharystii, której przewodniczył ks. st. bryg. dr Jan Krynicki Kapelan Krajowy Strażaków, zaproszeni goście udali się na plac Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj odbyły się główne uroczystości, które rozpoczęto złożeniem meldunku i przeglądem pododdziałów.

Uroczysty apel był okazją do uhonorowania odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnionych zostało 57 osób.

Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe listy z życzeniami dla wszystkich strażaków ziemi podkarpackiej z okazji Dnia Strażaka. Życzenia przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szef Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Wiele razy udowodniliście, że jesteście świetnie wyszkolonymi profesjonalistami, gotowymi do prowadzenia akcji ratowniczych w najtrudniejszych warunkach. Wasze działanie docenia społeczeństwo. Państwowa Straż Pożarna od wielu lat cieszy się największym zaufaniem w Polsce. Wszyscy jesteśmy z Was dumni – podkreślił w okolicznościowym adresie minister Mariusz Błaszczak.

Spotkanie ze strażakami stanowiło także doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim strażakom oraz emerytowanym funkcjonariuszom pożarnictwa.

Podziękowania zostały złożone także pracownikom cywilnym komend oraz przedstawicielom służb i instytucji za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość kierowaną pod adresem podkarpackich strażaków.

W trakcie apelu przekazano i poświęcono samochody ratowniczo – gaśnicze, które trafiły do jednostek PSP i OSP naszego województwa, a także wręczono wyróżnienia dla strażaków PSP, którzy zostali laureatami plebiscytu Gazety Codziennej „Nowiny” na Strażaka Podkarpacia.

W strażackiej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra OSP Gać.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: parlamentarzyści, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Hejduk, przedstawiciele służb mundurowych, byli podkarpaccy komendanci wojewódzcy PSP, księża kapelani straży pożarnej oraz służb mundurowych, przewodniczący wojewódzkich struktur związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z naszą formacją.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622