“Kręci mnie bezpieczeństwo” z Przedszkolem nr 19

W trakcie spotkania z dziećmi w Przedszkolu nr 19 w Przemyślu przedstawiono prawidłowe zachowanie się podczas ewakuacji z pożaru, a także szczegółowo omówiono niebezpieczeństwa związane z wypoczynkiem nad wodą. Szczególną uwagę zwrócono na stosowanie nadmuchiwanych zabawek nad wodą oraz na niebezpieczeństwa z nimi związane. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622