Nabór – protokół końcowy

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu, rozkazem  Nr 27/2017 z 2 maja 2017 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne.       

W odpowiedzi na zamieszczone 4 maja 2017 r. ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, dokumenty aplikacyjne złożyło 66 osób.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, komisja zakwalifikowała do udziału w naborze wszystkich kandydatów.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z 3 etapów. Pozytywnie zaliczyło je 15 kandydatów.

 Protokół końcowy 


Lp.Nr ewidencyjny kandydataLiczba punktów przyznana podczas rozmowy kwalifikacyjnej Liczba punktów dodatkowych przyznana kandydatowi za posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności Łączna ilość punktów uzyskana podczas naboru
139/201744,834387,83
223/201745,003075,00
322/201744,672064,67
47/201733,673063,67
536/201748,001563,00
610/201726,003662,00
764/201728,673058,67
86/201729,332150,33
935/201728,672048,67
1019/201727,332047,33
1155/201735,33641,33
1229/201727,331239,33
1358/201729,331039,33
1417/201734,33034,33
1546/201731,33233,33

Do Podkarpackiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Rzeszowie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostanie skierowanych 5 kandydatów, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów podczas naboru.

W przypadku orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności do służby kandydata lub kandydatów, na badania zostaną skierowani kolejni kandydaci, zgodnie z powyższą listą rankingową.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622