Nakło – substancja ropopochodna w kanalizacji

Do zdarzenia doszło w piątek 26.05 kiedy to pracownicy oczyszczalni ścieków w Stubnie odkryli, że w ściekach znajduje się substancja ropopochodna. Wyłączono pompy w przepompowni w Nakle oraz powiadomiono o tym zdarzeniu odpowiednie służby. Działania PSP polegały na dotarciu do zanieczyszczonej studni oraz na zebraniu warstwy substancji ropopochodnej. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Przemyślu oraz z OSP Stubno.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622